Reglementen

Om de veiligheid van alle wandelaars te garanderen en iedereen te laten meegenieten van de Avond4daagse verzoeken wij alle deelnemers de volgende regels op te volgen.

Deelname

  • Individuele lopers t/m 12 jaar lopen onder begeleiding. De begeleider heeft een minimale leeftijd van 16 jaar. Wordt er in een groep gelopen, dan loopt er per 5 kinderen een begeleider mee ouder dan 16 jaar.

Veiligheid

  • Let op het verkeer. De gewone verkeersregels gelden ook tijdens de Avond4daagse. Blijf op de route en kijk goed uit bij het oversteken. Volg de aanwijzingen van de organisatie, begeleiding, politie en verkeersregelaars op.
  • Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen of wanordelijk gedrag kan de organisatie deelnemers diskwalificeren.
  • Deelname aan de Avond4daagse is geheel op eigen risico. De organisatoren van de Avond4daagse kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld bij een ongeval, schade aan eigendommen etc.
  • Voor je eigen veiligheid verzoeken wij je niet eerder te starten dan aangegeven.

Slecht weer

  • De veiligheid van de deelnemers staat voorop. Bij uitzonderlijk slecht weer neemt de organisatie een beslissing over het al dan niet doorgaan van de Avond4daagse. Communicatie van aanpassingen zal plaatsvinden via de website en social media (Facebook & Instagram). Er bestaat op dat moment geen recht op teruggave van het inschrijfgeld noch op vergoeding van (im)materiële schade.

Afval

  • Gooi afval niet langs de weg, maar gebruik de afvalbakken op de route of maak gebruik van de vuilniszakken bij de verkeersregelaars en controleposten.
  • Laat hooi, strooi en andere gewassen liggen en/of staan, geef de boeren en tuinders geen ergernis. 

Gevonden voorwerpen

  • De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verlies van spullen tijdens de Avond4daagse. De gevonden voorwerpen kunnen na afloop van het evenement op een centrale plek worden opgehaald.

Beeldmateriaal

  • Deelnemers die zich inschrijven, gaan akkoord met het mogelijke gebruik van hun beeld in druk, op foto, video e.d. op de officiële kanalen van de Avond4daagse Didam. Indien een foto verwijderd dient te worden, kan er via mail contact opgenomen worden met de organisatie.

Bekijk het volledige deelnamereglement hier.